Kuidas kujuneb influencer’i postituse hind?

See on teema, mis tekitab päris palju küsimusi nii brändide kui ka sisuloojate seas: mis oleks õiglane hind, mida influencer‘ile ühe koostööpostituse eest maksta?

Konkreetseid summasid siinkohal välja tuua on päris keeruline, sest see sõltub lihtsalt nii paljudest teguritest. Ilmselgelt mõjutab õiglase tasu suurust Instagrami statistika: mida kõrgem on jälgijate arv, kaasatus ja postituste levik, seda kõrgem on ka sisulooja tasu.

Mõned näited Promoty sisuloojate keskmiste hindade kohta:

• 1000 jälgijaga sisulooja, kelle kaasatuse määr on 15%, küsib ühe koostööpostituse eest keskmiselt 75-100 € ja story eest 40-60 €

• 5000 jälgijaga sisulooja, kelle kaasatuse määr on 10%, küsib ühe koostööpostituse eest keskmiselt 250-350 € ja story eest 75-100 €

• 10 000 jälgijaga sisulooja, kelle kaasatuse määr on 5%, küsib ühe koostööpostituse eest keskmiselt 450-700 € ja story eest 150-250 €

• 50 000 jälgijaga sisulooja, kelle kaasatuse määr on 3%, küsib ühe koostööpostituse eest keskmiselt 1500-2000 € ja story eest ligikaudu 750 €

Lisaks jälgijate arvule tasub kindlasti vaadata ka kaasatuse määra (engagement rate): kui sisulooja jälgijad kommenteerivad pea alati tema postitusi, vastavad story’dele ning usaldavad tema soovitusi, on koostöö brändiga väärt tunduvalt kõrgemat tasu.

Mis veel postituse hinda mõjutab?

Lisaks Instagrami statistikale on aga veel aspekte, mis koostöö hinda mõjutavad – kuna kõiki neist ei saa numbrites mõõta, on neid keeruline ka valemisse panna. Siin on kaheksa tegurit, mis influencer’i hinna kujunemisel rolli mängivad. 👇🏼

1. Koostööde arv sisulooja profiilil

Kui influencer’i iga teine või kolmas postitus on koostöö, ei pruugi jälgijad tema soovitusi enam tõsiselt võtta – mis tähendab, et koostööpostitused ei pruugi brändidele enam tulemusi tuua.

Mida vähem on sisulooja profiilil koostöid, seda paremini paistavad need silma ning seda usutavamalt need mõjuvad.

2. Foto- ja videomaterjali kvaliteet

Tihtipeale teevad turundajad influencer’itega koostööd just selleks, et saada sisu brändi sotsiaalmeedisse. Sel juhul on kvaliteetne fotomaterjal kahtlemata kõrgemat tasu väärt!

Samuti sõltub hind formaadist: kui story-postituse tegemine ei võta väga palju aega ning on tavaliselt madalamalt hinnastatud, siis video, sh Instagram Reel’i loomine on tunduvalt ajakulukam ja see kajastub ka hinnas. Teisalt paistab video sotsiaalmeedias paremini silma ning võimaldab brändi kohta rohkem infot edastada ehk see võib olla väärt investeering!

@annirahula Instagram Reels koostööd

3. Pildiallkirjade kvaliteet

Turundajana tasub kindlasti vaadata ka eelnevaid koostööpostitusi: pildiallkirjade sisukus määrab suuresti selle, kui usutavalt koostööpostitused mõjuvad ja millist kasu need lõpuks brändile toovad.

Pildiallkirjad, mis mõjuvad reklaamilikult või tunduvad kui brändi veebilehelt kopeeritud tooteinfo, sotsiaalmeedias ei toimi. Seevastu pildiallkirjad, mis seovad toote sisulooja enda eluga, jutustavad lugu, pakuvad väärtuslikku infot ja tootesoovitusi, on jälgijate poolt väga oodatud! (Allikas: Emerald Insight)

4. Suuremat ajakulu nõudev projekt

Artikli alguses välja toodud näited hindadest olid kõige tavalisemate koostööde kohta, kus sisulooja teeb foto ning laadib selle Instagrami. Kõik projektid, mis nõuavad suuremat ajakulu – näiteks kuhugi reisimine, teksti pähe õppimine, professionaalne jumestus, fotograafi palkamine vms – on väärt ka kõrgemat tasu.

Samamoodi on kõrgem tasu õigustatud, kui bränd kasutab sisulooja nägu oma reklaamvideotes, välimeedia plakatitel vm.

5. Sisulooja jälgijaskonna sobivus brändiga

Influencer’ite valimisel on üks olulisimaid kriteeriume sisulooja jälgijaskonna demograafia ning selle kattuvus brändi sihtgrupiga. Näiteks kui kampaania on suunatud Eesti turule, tasub kaasata sisuloojaid, kelle enamik jälgijaid on Eestist – vastasel juhul läheb suur osa turunduseelarvest lihtsalt tuulde!

Instagrami jälgijaskonna demograafia vaade Promotys

Promotys saad vaadata sisulooja jälgijaskonna demograafiat

Teine aspekt on sisulooja nišš ehk valdkond, millest ta oma kontol peamiselt räägib – tõenäoliselt on see valdkond, millest tema jälgijad kõige rohkem huvituvad ja mis teemal nad sisulooja soovitusi ootavad ning usaldavad ehk valdkond, milles sisuloojal on “mõju”.

Näiteks kui sisulooja räägib oma kontol pidevalt enesearengust ja ajaplaneerimisest, on tema jälgijaskond just neist teemadest huvitatud – mis tähendab, et samas valdkonnas tegutsevale brändile tooks koostöö antud sisuloojaga ilmselt väga häid tulemusi ning on seetõttu väärt suuremat investeeringut.

6. Tasuta tooted-teenused või tootekrediit

Kui lisaks rahalisele tasule on kampaanias tasuks keskmise või kõrge väärtusega toode, mille sisulooja niikuinii ostaks, arvestab ta selle tõenäoliselt rahalisest tasust maha.

Nende kampaaniate puhul, kus tasuks on ainult toode,  tasub jälgida, et toote väärtus oleks sarnane sisulooja tavapärasele rahalisele tasule – vastasel juhul tunneb sisulooja, et tema saadav tasu ei ole koostööle kuluvat aega ning muid ressursse väärt, ning loobub koostööst.

7. Sisulooja suhe brändiga

Kui sisulooja on brändi toote või teenuse andunud fänn, tasub ta kahtlemata oma kampaaniasse kaasata – see tähendab märksa siiramaid postitusi, mis tõenäoliselt brändile paremaid tulemusi toob. Lisaks võib sisulooja siinkohal tavapärasest madalamalt tasu küsida, sest ta tõesti tahab selle brändiga koostööd teha.

Kui esimesed koostööd on edukad, tasub mõelda pikaajalise koostöö peale: need mõjuvad usaldusväärsemalt, on mõlema poole jaoks mugavamad ja enamasti tähendab ka madalamat hinda ühe postituse või story kohta.

8. Sisulooja tuntus

Samuti mõjutab hinda sisulooja tuntus: kuulsad inimesed lihtsalt saavad enamasti rohkem koostööpakkumisi. Lisaks võivad tuntud sisuloojate postitused jõuda kõmuportaalide veergudele, mis tähendab kordades kõrgemat levikut. Seetõttu küsivad tuntud sisuloojad tavaliselt ka kõrgemat tasu: näiteks A-klassi staaride postituse tasu võib jääda paari tuhande euro kanti!

Kvaliteetse sisu loomine on aeganõudev: koos toodete testimise, pildistamise, pildiallkirja kirjutamise, postituse kooskõlastamise ja story’de tegemisega võib ühe koostööpostituse peale kuluda tunde! Rääkimata sellest ajast, mis on sisulooja investeerinud oma sotsiaalmeedia kasvatamisele.

Lisaks kasutavad influencer’id vahel fotograafe, jumestajaid, soetavad aksessuaare, tõusevad ideaalse foto saamiseks üles varavalgel või sõidavad kümneid kilomeetreid – sellised tegurid peaksid saadavas tasus samuti sisalduma.

Koostöö sisuloojaga on nagu iga teine partnerlus: see nõuab avatust, usaldust ja austust. Kui sisulooja tunneb, et bränd hindab temaga koostööd kõrgelt – nii rahalise tasu kui ka positiivse tagasiside osas, on ta veel rohkem pingutama motiveeritud, et koostööpartnerile paremaid tulemusi tuua.

Kasuta influencer-turunduseks meie abi

Kui sul on influencer’ite hinnastamise, eelarve planeerimise või Promoty platvormi kohta küsimusi, võid meiega julgelt ühendust võtta – mõtleme hea meelega kaasa! Selleks broneeri tasuta demo, mida saad teha allpool, või kirjuta meile [email protected].

Samal teemal: