Mida me õppisime 1000 influencer turunduskampaaniast?

Kahe ja poole aasta jooksul oleme Promotys läbi viinud üle 1000 influencer turunduskampaania kolmel turul. Mida me sellest õppinud oleme?

Oh, väga palju! Toome välja mõned põhimõtted ja väikesed häkid, et veel paremaid kampaaniaid teha:

💜Enne kampaania ülesseadmist tuleb selgeks mõelda, mis on kampaania eesmärk: on selleks brändina pildis olla, mõnda kindlat toodet esile tõsta, oma sotsiaalmeedia kanalitesse sisu saada, uusi jälgijaid koguda, konkreetset kampaaniat kommunikeerida, e-poe külastuste arvu suurendada või midagi muud.

Kampaania eesmärgist sõltub nii koostöö ülesehitus, influencer’ite ja mõõdikute valik kui ka tulemuste hindamine.

💜Promotys kampaania ülesseadmisel on oluline see ka sisuloojatele atraktiivseks teha – eriti oluline on see vähemtuntud brändide puhul.

  • kasuta emoji’sid, et kampaaniale iseloomu lisada 🍒
  • kasuta boldi tähtsate asjade rõhutamiseks
  • lisa pilte, videoid ja linke, mis aitavad influencer’il brändi paremini mõista
  • samuti võid lisada moodboard’i, mis soovitud tonaalsust ja emotsiooni edasi annab
  • kuna influencer’id saavad kandideerides ka lühikese kaaskirja lisada, võib neile selleks suunava küsimuse anda: näiteks “kirjelda, millise foto teeksid” või “.. milline on sinu varasem kokkupuude x-ga.”

Loe lisaks: Kuidas kirjutada Promotys hea kampaaniabriif

💜 Mõned näpunäited hea kampaania ülesseadmiseks:

•  Promotys kampaaniat üles pannes ei tasu liiga kitsaid filtreid seada: nii võid välistada mõne väga hea influencer’i. Pigem soovitame seada esialgu laiemad filtrid ning seejärel kandideerinud sisuloojate seast parimad välja valida.

•  Kuna tihtipeale esitavad influencer’id sisu viimasel hetkel, tasub kõik tähtajad seada paar päeva varasemaks kui tegelikult vaja on. Sel juhul saab kampaaniat vajadusel pikendada või esitatud postitustes muudatusi teha.

•  Piiratud eelarve puhul on hea variant kampaania, kus väiksemad sisuloojad teevad postitused ning suured sisuloojad toetavad seda story’dega – kuna enamasti küsitakse story eest väiksemat tasu kui postituse eest, on see hea võimalus madalama eelarvega suuremat katvust saada.

Promotys võib sel juhul teha eraldi kampaaniad suurematele ning väiksematele influencer’itele ja tuua ka pealkirjas välja, kas tegemist on story– või postituskampaaniaga.

•  Hea strateegia on teha ühe influencer’iga mitu postitust: näiteks kolm postitust pooleteist kuu jooksul ja sinna juurde story’d. Esiteks annab see influencer’i jälgijatele signaali, et ta päriselt kasutab toodet rohkem kui vaid ühe postituse raames ning jätab seetõttu autentsema ja usaldusväärsema mulje. Teiseks tekitab see brändiga rohkem kokkupuutepunkte, mis suurendab ostuotsuse tekkimise tõenäosust.

See on ka see koht, kus oma influencer turunduskampaaniaid n-ö optimeerida. Esimese kampaania tulemuste põhjalt näeb enamasti ära, millised koostööpartnerid brändile tulemusi toovad – teise kampaaniasse tasub just need sisuloojad valida.

Promotys saab kampaaniast ühe klikiga koopia teha ning need vastavalt nimetada (näiteks “x sügiskampaania 2. postitus”).

Loe lisaks: Miks eelistada influencer‘itega pikaajalisi koostöid?

💜 Rahvusvaheliste kampaaniate puhul võib teha ühe kampaania kõikidele turgudele, aga võib ka igale turule eraldi kampaania üles seada. Viimase variandi eeliseks on selgem ülevaade, kui palju kohalikke influencer’eid on kaasatud, kui palju postitusi tehtud on ning millised on tulemused. Samuti võib olla turgudel mingeid eripärasid, näiteks on toode saadaval erinevates kaupluskettides või on erinevate rahvuste jaoks relevantsed erinevad pühad.

Sel juhul tasub Promotys taas kampaania kopeerimise võimalust kasutada ning seejärel pealkiri ja detailid ära muuta.

💜Hea võimalus Eestis võimalikult lai katvus saada on teha eraldi kampaaniad eesti- ja venekeelsele sihtrühmale ning valida viimasesse influencer’id, kellel on rohkem vene keelt kõnelevaid jälgijaid. Sel juhul saab paremini kasutada ka kampaaniasõnumeid, mis on seotud ühe sihtrühma tähtpäevadega.

💜 Influencer’ite valimisel tasub samuti kampaania eesmärki silmas pidada: kui eesmärgiks on saada kvaliteetset sisu brändi sotsiaalmeedia kanalitesse, on olulisim influencer’i seniste fotode kvaliteet. Kui ei, võib kaasata ka madalama kvaliteediga sisuloojaid, kellel on isikupärased pildiallkirjad ja tugev side brändiga.

Kriteeriumid, mida influencer’i valimisel arvesse võtta:

•  Instagrami statistika: levik, kaasatuse määr jt.
•  Jälgijaskonna demograafia: asukoht, vanus jt.
•  Sisulooja sobivus brändi väärtustega
•  Varasemate koostööde arv ja koostööpartnerid
•  Fotode ja pildiallkirjade kvaliteet
•  Hinna-kvaliteedi suhe

Loe lisaks: Kuidas leida brändiga sobivaid influencer’eid?

💜 Influenceri enda vanusest ja asukohast olulisem on see, kust on pärit tema jälgijad. Kui sinu sihtturg on Eesti, tasub valida sisuloojad, kellel on valdavalt kohalikud jälgijad. Usaldusväärseim kanal jälgijaskonna demograafia nägemiseks on Promoty või mõni muu taoline platvorm, kuhu jookseb info otse Instagramist.

💜Üha rohkem kaasatakse kampaaniatesse väiksema jälgijaskonnaga mikro-influencer’eid: nende kasuks räägivad madalamad postituste hinnad, kõrgem kaasatus ja autentsem side sisulooja ning tema jälgijaskonna vahel.

Mikro-influencer’ite kaasamisel peaks aga arvestama, et tihti vajavad nad rohkem juhendamist, kuna neil on koostöödega vähem kogemust. Samuti peaks neid ühte kampaaniasse rohkem kaasama, et piisavalt nähtavust saada.

💜 Kampaaniad, kus tasuks on brändi toode, tõmbavad ligi just neid influencer’eid, kes päriselt seda toodet kasutavad. Rahaliste kampaaniate puhul võib olla rohkem neid, kes koostööd raha pärast teevad.

Samuti on tootekampaania parim valik piiratud eelarve korral: näiteks allpool olevas kampaanias kaasati 20 mikro-influencer’it ehk rahaline väljaminek oli 200€  (Promoty vahendustasu). Selle eest jõudis kampaania 150 000 inimeseni ning bränd sai 20 omanäolist visuaali, mida enda sotsiaalmeedias kasutada.

💜 Tootekampaania puhul oleneb kampaania ülesehitus ka toote hinnaklassist:

•  Kui tegemist on madalama hinnaklassi tootega, tasub suurematele influencer’itele üles seada raha+toode tasuga kampaania või väiksema eelarve korral story-kampaania, kus tasuks on vaid tooted.

•  Kui tegemist on kõrgema hinnaklassi tootega, võib mõelda riskide hajutamise peale: näiteks tootekrediidist 20% ette anda ja ülejäänud 80% pärast postituse tegemist. Üldiselt maandab platvormi kasutamine enamiku riske – kui mõni sisulooja oma lubadusi ei täida, jääb sellest märk maha.

•  Need influencer’id, kes sponsoreeritud postitusi väga harva teevad, võivad koostöö eest kahtlemata rohkem küsida. Samuti tuntud influencer’id, kelle koostööpostituste pildid tihti meediasse satuvad.

💜Kui üldiselt on sotsiaalmeedia mõju brändile keeruline mõõta (nagu ka tele-, raadio- ja välireklaami puhul), siis e-poodide puhul on võimalik mõõta ka otsest mõju müügile:

•  Personaalsed sooduskoodid, mis võimaldavad kindlaks teha, kui palju müüki iga koostöö tõi. Kuna sel juhul saab ka influencer oma jälgijatele lisandväärtust pakkuda, on see mõlemale poolele kasulik lahendus.

•  Spetsiifiline maandumisleht või UTM tag’idega märgistatud maandumislehe aadress, mille influencer saab “Swipe up” funktsiooni abil story‘sse lisada (see funktsioon on saadaval alates 10 000 jälgijast) või lingi oma profiilile lisada.

Loe lisaks: Kuidas mõõta influencer turunduse tulemuslikkust?

💜Kindlasti tasub brändina ka ise sotsiaalmeedias aktiivne olla, oma koostööpartnereid-influencer’eid jälgida ning nendega aktiivselt suhteid luua. Näiteks kui keegi brändi fotol märgib või story’s mainib, võiks teda tänada väikese südame või lühikese kommentaariga. Samuti tasub edasi jagada story’sid, kus bränd märgitud on – esiteks loob see ägedat sisu brändi profiilile, teiseks väljendab tunnustust ja tänu brändi märkimise eest.

Loodame, et leidsid siit kasulikke mõtteid, mida edaspidi influencer-kampaaniad planeerides ja läbi viies silmas pidada. Kui sul on platvormi kohta küsimusi, võid meiega sotsiaalmeedias või meili teel julgelt ühendust võtta – mõtleme hea meelega kaasa! 

Samal teemal: